Privacybeleid

Praktijk van Hattem, gevestigd aan Olivier van Noortlaan 108, 3133 AT Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.praktijkvanhattem.nl
Olivier van Noortlaan 108
3133 AT Vlaardingen
06-38251023

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Praktijk van Hattem verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Zorgverzekering en relatienummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Praktijk van Hattem verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • wettelijke verplichtingen.
 • account voor dossier en online agenda via Crossuite.
 • e-mailen van rapport van AcuGraph.
 • factuur, zodat deze eventueel gedeclareerd kan worden bij de zorgverzekeraar.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Praktijk van Hattem neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk van Hattem) tussen zit.

Praktijk van Hattem gebruikt de volgende computerprogramma’s:

 • Crossuite, elektronisch patiëntendossier en online agenda.
 • AcuGraph, software die middels een meting informatie geeft over iemand gezondheid
 • Yuki, financiële administratie

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Praktijk van Hattem bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Daarnaast volgt Praktijk van Hattem hierin de wettelijke richtlijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Praktijk van Hattem verstrekt uitsluitend aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Praktijk van Hattem gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je hiervoor afmelden door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk van Hattem en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkvanhattem.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen we telefonisch contact met je opnemen op het nummer dat bij ons bekend is.

Praktijk van Hattem wil je er tevens op wijzen dat je bij klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk van Hattem neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Praktijk van Hattem via 06-3825102 of info@praktijkvanhattem.nl